DFØ HR – felles HR-system for staten

DFØ HR er et HR-system som skal føre til at HR-avdelinger i staten blir mer datadrevne. Digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene.

Om DFØ HR

DFØ HR skal sørge for at HR-avdelingene i staten blir mer datadrevne, og digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at ledelsen og de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene sine.

Med DFØ HR vil staten bli en mer attraktiv arbeidsgiver og vil gi de ansatte bedre arbeidsvilkår gjennom gode rekrutteringsprosesser, bedre informasjonsflyt, tilgjengelighet og kvalitet i HR-prosessene.

DFØ HR er et helhetlig, modulbasert system som dekker hele medarbeiderens livsløp og støtter virksomhetens HR-prosesser.

Modulene vi tilbyr er HR-kjerne, rekruttering, onboarding, medarbeiderutvikling og læring.

Funksjonalitet knyttet til jobbprofiler er under utvikling. Det er også etablert en tett integrasjon mellom DFØ HR og lønnssystemet. Data registreres én gang og flyter gjennom hele økosystemet. Vi jobber med størst mulig grad av automatisering hvor det er mulig.

DFØ har selv tatt i bruk alle modulene. For de øvrige tre pilotkundene har vi pågående innføringsprosjekt. Tolletaten og Konfliktrådet gikk på løsningen i juni, og Statens vegvesen i september.

Utrulling til kunder

DFØ er nå klar til å starte utrullingen av DFØ HR. Vi har etablert et fabrikkutrullingskonsept hvor vi lanserer løsningen for flere kunder parallelt.

Dette sikrer at flest mulig kunder kan ta i bruk løsningen raskest mulig, noe som også er mest effektivt for staten samlet sett.

Første utrulling starter tredje kvartal i år med lansering i februar eller mars 2023. Neste utrulling starter i første kvartal 2023, med lansering i september 2023.

Vi planlegger deretter med to lanseringsvinduer per år, i februar/mars og september.

Beslutningspakke

Det blir utarbeidet en standard beslutningspakke som kunder kan bruke i sine interne beslutningsprosesser.

Beslutningspakken er gratis og inkluderer følgende:

 • Demonstrasjon av DFØ HR: A til Å gjennomgang av funksjonalitet (presentasjon 3 timer, link til påmelding står nederst i teksten)
 • Overordnet presentasjon (møte 1 time)
 • Skriftlig dokumentasjon inkludert:
  • Produktbeskrivelse inkludert gevinster
  • Teknisk
  • Sikkerhet
  • Prosjektforløp
  • Arbeidsdeling
  • Priser
 • Spørsmål/svar (møte 1 time)

For kunder som har behov for en mer omfattende beslutningsprosess tilbyr vi en fakturerbar «foranalyse». I foranalysen tilbyr vi kundene blant annet analyse av funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessig aspekter av DFØ HR, opp mot kundens behov.

Er DFØ HR noe for din virksomhet?

Vi ber interesserte kunder melde sin interesse ved å skrive en e-post til lonn@dfo.no. Merk henvendelsen med «Påmelding DFØ HR».

Oppgi hvilke moduler dere ønsker og hvilket utrullingsvindu som er aktuelt.

Oppdatert: 2. februar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.