Innbyggerundersøkelsen 2021

Innbyggerundersøkelsen 2021

Her kan du lese om resultatene fra innbyggerundersøkelsen 2021. Undersøkelsen inneholder innbyggernes vurderinger av en rekke offentlige tjenester både på kommunalt og nasjonalt nivå, holdninger til folkevalgte, tillitsnivået i befolkningen, og vurderinger av hvordan det er å bo i Norge og i kommunen.

Hovedtema i innbyggerundersøkelsen

Temarapporter

DFØ lager temarapporter hvor vi bruker data fra Innbyggerundersøkelsen i samspill med andre kilder for å belyse viktige tema på våre interesseområder.

Aktuelt om innbyggerundersøkelsen 2021

Om undersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen har blitt gjennomført jevnlig siden 2010, og på flere områder kan du se hvordan innbyggernes holdninger endrer seg over tid. Under finner du mer informasjon om undersøkelsen.

Undersøkelsesdesign og gjennomføring

Innbyggerundersøkelsen ble sendt ut til 40.000 innbyggere i mai 2021. Totalt svarte 9 900 personer. Datainnsamlingsperioden varte i ca. 6 uker, og ble gjennomført både som en nett-undersøkelse, i tillegg til at en del av respondentene fikk spørreundersøkelsen i posten. Respondentene er et utvalg innbyggere som er trukket fra folkeregisteret.

Les mer om metode (pdf)

Fullstendig spørreskjema om Norge (pdf)

Fullstendig spørreskjema om kommunen (pdf)

Om visualiseringer på nettsiden

På temasidene vil du finne en rekke visualiseringer som er utarbeidet i programvaren, Tableau. Grafene er interaktive og fungerer på følgende måte:

Når du holder pilen over elementer i grafen (som for eksempel en stolpe), får du opp flere detaljer for grafene. Det betyr at du får opp en liten boks der du kan se nøyaktige tall og usikkerhetsestimater for det som er målt. Usikkerhetsestimater gjelder kun for gjennomsnittsverdier og ikke for frekvensfordelinger. Du kan trykke på stolpene og linjene for å fremheve deler av visualiseringen.

Det finnes fire ulike typer visualiseringer:

  1. Kart
  2. Stolpediagram med gjennomsnittsverdier
  3. Stolpediagram med frekvensfordelinger
  4. Linjediagram med gjennomsnittsverdier over tid

På alle grafene er det mulig å «ekskludere» enkelte spørsmål, slik at du har muligheten til å kun se de forholdene du er interessert i. I tillegg vil du i enkelte grafer ha muligheten til å filtrere på ulike spørsmål øverst i visualiseringen.

Visualiseringene inkluderer også en forklaring på det som er målt nederst i vinduet.

Resultater fra tidligere år

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.