DFØ lønnsforhandlinger

DFØ lønnsforhandlinger er et nytt system som vil organisere og forenkle prosessen under lokale lønnsforhandlinger for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Om DFØ lønnsforhandlinger

DFØ lønnsforhandlinger skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. Systemet bidrar til en mer effektiv prosess med økt kvalitet, samt en brukervennlig og sikker måte å gjennomføre lokale forhandlinger i virksomheten.  

Systemet leveres i sin helhet, med fleksibilitet og konfigurasjon som gjøres av virksomheten selv for å støtte den enkelte virksomhets forhandlingspraksis innenfor rammene for gjeldende lovverk.  

Video om lokale lønnsforhandlinger

Planlagt fremdrift 

DFØ lønnsforhandlinger har status som prosjekt og systemet er under utvikling. 

Første delleveranse av DFØ lønnsforhandlinger ble benyttet av noen samarbeidskunder i lokale lønnsforhandlinger høsten 2022, og vi arbeider videre med mål om å levere en systemløsning for forhandlinger på virksomhetsnivå til de lokale lønnsforhandlingene i 2023.  
Systemstøtte for delegerte forhandlinger vil komme i en senere leveranse. 

Kundeopptak

Det er stor interesse for løsningen og over 90 kunder har tatt kontakt med oss. For å sikre et godt opptak for alle interessenter må vi ha kundeopptak puljevis, og det er en begrensning på antall kunder som kan ta i bruk systemet til de lokale forhandlingene høsten 2023. 

De første kundene har allerede akseptert tilbud. Hvis dere ikke har meldt interesse tidligere kan dere gjøre det på e-post DLF@dfo.no.

Informasjonsdokument

Det er utarbeidet et informasjonsdokument som kunder kan bruke i sine interne beslutningsprosesser. Dokumentet inneholder informasjon om blant annet funksjonalitet, teknisk arkitektur og roller i systemet. 

Ta kontakt på DLF@dfo.no hvis det er ønskelig å få denne tilsendt.  

Til informasjon er dokumentet unntatt offentligheten og skal ikke deles eksternt uten godkjennelse av DFØ. 

Kostnader

Systemet for lokale lønnsforhandlinger er en tilleggstjeneste som er valgfri å ta i bruk. Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer: 

  • Implementering:  Denne kostnaden er en engangskostnad knyttet til teknisk oppsett og klargjøring av løsning hos kunden, og dekker DFØs ressursinnsats. DFØ vil bistå med opplæring og gjennomgang av systemet for superbrukere i virksomheten.
  • Drift og forvaltning: Dette er en årlig kostnad for drift og forvaltning av systemet. DFØ skal sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og gi brukerstøtte til kundens superbrukere. 
  • Lisenser: Systemet har en årlig lisenspris per bruker som betaling for løpende vedlikehold og videreutvikling av systemet. Lisenspriser reguleres årlig. 

Informasjon om prosjektet

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende.  

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål om systemet, ta kontakt på e-post DLF@dfo.no

Oppdatert: 30. mars 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.