Økonomiregelverket

Regelverket for økonomistyring i staten, også omtalt som økonomiregelverket, er en felles instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen.

Om økonomiregelverket

Økonomiregelverket inneholder regler om hvordan departementene skal styre underliggende virksomheter, den interne styringen i virksomheter, regnskapsføring, rapportering og bokføring, betalingsformidling og forvaltning av tilskudd, stønader og garantier.

Reglement, bestemmelser og rundskriv

Økonomiregelverket består av et reglement med tilhørende utfyllende bestemmelser og rundskriv, samt tolkningsuttalelser. Reglement for økonomistyring i staten inneholder hovedreglene, mens bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskrivene inneholder mer detaljerte regler og utdyper hovedreglene.

Tolkningsuttalelser og unntakssøknader

Tolkningsuttalelser er ofte svar på spørsmål fra statlige virksomheter. De skal bidra til å klargjøre hvordan regelverket skal forstås.

Formål med økonomiregelverket

Formålet med økonomiregelverket er å sikre at:

  • statlige midler blir brukt og inntekter oppnådd i samsvar med vedtakene og forutsetningene til Stortinget
  • fastsatte mål og resultatkrav blir oppnådd
  • statlige midler blir brukt effektivt
  • statens materielle verdier blir forvaltet på en forsvarlig måte.

Forvaltning av regelverket

DFØ har fått myndighet fra Finansdepartementet til å forvalte økonomiregelverket. Vår forvaltning går hovedsakelig ut på å svare på spørsmål om hvordan økonomiregelverket skal tolkes og forstås. Vi behandler unntakssøknader, utarbeider veiledninger og holder kurs for statlige virksomheter. Vi vurderer også behov for videreutvikling av økonomiregelverket, og gir råd til Finansdepartementet om endringer.

Nettkurs om økonomiregelverket

Vi har laget et innføringskurs om økonomiregelverket. Her får du et innblikk i hva økonomiregelverket er, hvilke krav det stiller, og hvordan det påvirker din arbeidshverdag som ansatt i staten. Gå til nettkurset i økonomiregelverket. 

Les mer om nettkurset

I kurset ser vi at Stortinget i statsbudsjettet bestemmer hvordan staten skal bruke fellesskapets midler, og hvordan det fiktive Naturdepartementet og virksomheten Fjelldirektoratet følger opp dette slik det er fastsatt i økonomiregelverket.

Kurset passer for deg som er nyansatt, leder, jobber med økonomi og administrasjon, tilskudd eller etats- og virksomhetsstyring.

Nettkurset bygger på og vil erstatte klasseromskurset vårt. Dette er den første versjonen av kurset, så dersom du har tilbakemeldinger setter vi pris på det. Du kan sende tilbakemeldinger til forvaltning@dfo.no.

Bestill trykte eksemplarer av regelverket

Offentlige institusjoner kan bestille trykte eksemplarer av økonomiregelverket fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Publikasjonskode: R-0564 B

Oppdatert: 13. april 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.