Utredning og analyse av statlige tiltak

Utredning og analyse av statlige tiltak

Alle statlige tiltak som forventes å gi virkninger for andre, skal som hovedregel følge utredningsinstruksen for å sikre gode beslutningsgrunnlag før du iverksetter tiltakene. Her får du veiledning i hva en utredning er, hvor grundig du bør utrede og hvordan du gjennomfører en utredning.

Veiledere

Kontakt

DFØ svarer på spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes, i tillegg til Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 som skal følges ved samfunnsøkonomisk analyse. Vi tilbyr også veiledning, kurs og nettverk, og kan gi råd om enkeltutredninger og bistå med å utarbeide tema- eller sektorveiledere.

Direktoratet for økonomistyring har ansvar for å veilede om krav til innhold (kapittel 2), og om virkeområdet og krav til prosess (kapittel 1 og 3).

Spørsmål om lover og forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder lover og forskrifter (kapittel 4). For spørsmål om lover og forskrifter, kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

Spørsmål om EØS- og Schengen-saker

Utenriksdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og øvrige kapitler som gjelder for EØS- og Schengen-saker). For spørsmål om EØS- og Schengen-saker, kontakt Utenriksdepartementet.Ta eventuelt direkte kontakt med DFØ

Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder: postmottak@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.