Dette jobbar vi med

DFØ sitt samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, leiing og gode avgjerdsgrunnlag.

Våre hovudoppgåver er å

 • levere fellestenester til statsforvaltninga innen lønn og rekneskap
 • forvalte utgreiingsinstruksen og økonomiregelverket i staten
 • gi råd og rettleiing om styring, samfunnsøkonomiske analyser, organisering og leiing, arbeidsgivarrolla og offentlege anskaffingar
 • forvalte felles innkjøpsavtalar for statlege verksemder
 • undersøke og analysere tilstand, utvikling og endringsbehov i offentleg forvaltning
 • gi leiarar og tilsette i offentlege verksemder tilbod om kompetanseutvikling
 • forvalte systema for statsrekneskapen og konsernkontoordninga
Nøkkeltal
 • 752 tilsette (2021)
 • Rundt 90 prosent av alle statlege verksemder brukar våre lønns- og rekneskapstenester (2021). Sjå oversikta over kundane våre.
 • 204 122 lønnsmottakarar (2020)
 • 138 500 brukarar av DFØ-appen (2021)
 • 645 milliardar kroner utbetalt via økonomisystemet (2019)
 • 1 260 000 inngåande fakturaer (2019)
 • 74 millionar transaksjonar gjennom statens konsernkontoordning (2020)
 • 191 statlege verksemder innrapporterar til statsrekneskapen (2020)

Sjå også

Oppdatert: 22. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.