Bestill tilganger

For å kunne​ bestille tilganger til våre systemer må du være autorisert bestiller.

Tilganger bestiller du i Kundesenter på nett ved å trykke på «Skjemaer» og velge «Bestille tilganger». Alternativt kan du fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn via Kundesenter på nett.

Autorisert bestiller lønn har tilgang til å bestille tilganger til lønnssystemene. Dette omfatter blant annen tilganger til SAP, godkjenner 1 og 2, kundesenter på nett, DFØ fildel og mer.

Autorisert bestiller regnskap har tilgang til å bestille tilganger til regnskapssystemene. Da kan du bestille tilganger til Unit4 ERP, Basware, Contempus, CTM (KGV/KAV) og Kundesenter på nett.

Last ned bestillingsskjema (felles for lønn og regnskap)
Rollebeskrivelser i Unit4 ERP

Hjelp til bestillingsskjema for lønnssystemene

Forklaring til feltene i skjemaene

Navn på virksomhet
Oppgi navnet på virksomheten/firmaet deres. Hvis dere er inndelt i selvstendige organisasjonsenheter som utfører bestilling av tilgang skal også deres enhet oppgis. For eksempel: Domstolene i Norge. Alstahaug Tingrett.

Firmakode (SAP)
Oppgi den firmakoden deres virksomhet er registrert med i SAP. For eksempel 1460.

Ny tilgang / slette tilgang / endre tilgang
Oppgi om bestillingen gjelder ny tilgang, endring av tilgang eller sletting av tilgang. Hvis brukeren skal slutte, dvs. alle tilganger skal stenges, oppgis det i merknadsfeltet.

Verdiene Ny tilgang, Slette tilgang eller Endre tilgang kan velges ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

Gyldig fra dato

  • Ny tilgang: Gyldig fra og med dato. Tomt felt betyr snarest.
  • Slett tilgang: Siste gyldighetsdato. Tomt felt betyr snarest.
  • Endre tilgang: Dato endringen skal være gyldig fra og med. Tomt felt betyr snarest.

Ansattnummer (SAP)
Ansattnummer i SAP kjernesystem. Ansatt skal være registrert i SAP kjernesystem før bruker opprettes.

Bruker-id
Fylles alltid ut.

Etternavn
Fullt etternavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

Fornavn Mellomnavn
Fullt fornavn og mellomnavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

E-postadresse
Kan utelates hvis registrert i IT 0105, deltype 0010 (gjelder SAP).

Registrere positiv tid
Kun relevant for kunder der ikke alle med Ansatt selvbetjening skal registrere positiv tid.

Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for
8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal ha strukturell autorisasjon til. Som oftest den organisasjonsenhet som vedkommende er leder for.

Organisasjonsenhet bruker skal motta arbeidsflyt fra
8-sifret ID-nummer på den organisasjonsenhet som bruker skal være leder eller saksbehandler for i arbeidsflyt. 

Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for".

Organisasjonsenhet bruker skal ha tilgang til i Leder selvbetjening
8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal være stedfortreder i Leder selvbetjening for. 

Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for"

Merknad
Fritekst for spesielle forhold. Kan for eksempel gjelde spesifisering av fremmed-aksess, dvs. tilgang til data i annen virksomhet (gjelder SAP). Egen avtale om dette må foreligge. 

Spesifiser annen tilgang. Kan være virksomhetsspesifikk tilgang for les eller oppdatering av data, for eksempel les-tilgang til annet firma etter fusjon (gjelder SAP).

Oppdatert: 23. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.