Politidirektoratet bør gi mer helhetlige faglige råd og overføre oppgaver til andre deler av politiet

Politidirektoratet har fått en tydeligere og mer synlig rolle de siste årene. Framover bør direktoratet rendyrke sine kjerneoppgaver og overføre enkelte oppgaver til andre deler av politiet, anbefaler Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i en ny rapport.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og konkluderer med at Politidirektoratet har hatt en positiv utvikling siden etableringen i 2001.

– Politidirektoratet har fått en tydeligere og mer synlig rolle de siste årene både ut mot andre deler av politiet og opp mot Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig er det behov for en rendyrking av direktoratets kjerneoppgaver, overføring av oppgaver til andre deler av politiet og utvikling av virksomhetsstyringen og arbeidsformene, sier prosjektleder Ingunn Botheim i DFØ.

Politidirektoratets kjerneoppgaver er å sikre at politiet gjennomfører regjeringens politikk. Dette innebærer å styre og lede politietaten, men også regelverksarbeid, klagebehandling og å ha et ansvar for beredskap og kriseledelse på nasjonalt operativt nivå. I tillegg har direktoratet en viktig faglig rolle ved å synliggjøre utfordringene for politiet fremover og hvilke konsekvenser det kan få for etaten.

Oppgaver bør ut av Politidirektoratet

For at Politidirektoratet skal kunne rendyrke disse oppgavene, bør noen oppgaver direktoratet gjør i dag overføres til andre deler av politiet. Slike oppgaver kan blant annet være utvikling av politifaglige metoder, prosedyrer og retningslinjer.

DFØ peker i rapporten på at politiet har en bred oppgaveportefølje som kan gjøre det krevende å ivareta helheten og vanskeliggjør effektiv ressursutnyttelse. En anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet er derfor også å vurdere om noen oppgaver kan flyttes fra politiet til andre deler av offentlig sektor.

Fagråd etter inspirasjon fra Forsvaret

I dag gir Politidirektoratet mange faglige innspill til Justis- og beredskapsdepartementet. De fleste av dem er på konkrete, avgrensede temaer og fristene for innspill er ofte korte.

– Politidirektoratet bør i større grad synliggjøre utfordringene politiet står overfor fremover i tid. Direktoratet må også synliggjøre hvilke konsekvenser disse utfordringene får for politietaten når det gjelder prioriteringer av oppgaver, kompetanse og ressurser. Det krever et godt kunnskapsgrunnlag, sier Ingunn Botheim.

For å legge til rette for mer langsiktige og helhetlige innspill fra Politidirektoratet foreslår DFØ å etablere et fast, faglig råd fra politidirektøren.

Dette kan være etter samme lest som Forsvarsjefens fagmilitære råd og vil kreve at direktoratet styrker sin forvaltnings- og analysekompetanse. Et slikt faglig råd gir godt beslutningsgrunnlag for politisk ledelse og vil være et viktig grunnlag for offentlig debatt om politiet.

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapport

DFØ-rapport 2023:2 Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet
pdf 1.14 MB
Har du spørsmål om innholdet i rapporten?

Ta kontakt med Ingunn Botheim på e-post ingunn.botheim@dfo.no.

Publisert: 16. mars 2023 Oppdatert: 13. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.